Ads Top

Klimaatdoelen dertig regio's lijken haalbaar


Dertig regio’s in Nederland werkten afgelopen jaar hard door aan hun ambities voor het opwekken van duurzame energie. En die ambities zijn hoog.

Totaal tellen de ambitites in de RES’en op tot 55,1 TWh. Het doel van 35 TWh in 2030 is daarmee haalbaar als in de uitvoering voldoende kennis, middelen en menskracht zijn, stelt het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën.

Regio’s gaan aan de slag met de uitwerking van de ambities van de RES 1.0. Op 1 juli 2023 laten zij in de RES 2.0 de voortgang zien. Ook in deze fase ligt het voortouw bij de regio’s: gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders. En ook nu is betrokkenheid en steun van het rijk, van bedrijven, energiecoöperaties, inwoners en maatschappelijke partners nodig.

De energietransitie lukt alleen als we vanuit een gedeeld toekomstbeeld voor onze leefomgeving en het energiesysteem nu slimme gebiedsgerichte keuzes maken, stelt het programmabureau.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.