Ads Top

Kabinet legt uitstoot kolencentrales fors aan banden

Nederlandse kolencentrales mogen de komende jaren op niet meer dan 35 procent van hun maximale capaciteit draaien. Dit zorgt op korte termijn voor een forse vermindering van CO2-uitstoot bij kolencentrales van circa 6-7 megaton. De wetswijziging Verbod op Kolen gaat in per 1 januari 2022 en geldt tot einde 2024. Met deze productiecapaciteit blijft de leveringszekerheid gewaarborgd, ook in tijden van weinig energieproductie uit zon en wind.

De productiebeperking voor de drie kolencentrales in Nederland levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Urgenda-vonnis. Naar verwachting is de CO2-uitstoot in de jaren daarna namelijk voldoende gereduceerd. De eigenaren van de kolencentrales worden door de overheid financieel gecompenseerd voor de verloren inkomsten van de gereduceerde elektriciteitsproductie tot en met 2024. De hoogte hiervan wordt bepaald conform de rekenregels in de Algemene Maatregel van Bestuur en uiteindelijk getoetst door de Europese Commissie in verband met staatssteun.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.