Ads Top

TenneT opent 2GW-programma tender voor 525 kV DC offshore kabelproductie en -installatie

TenneT, verantwoordelijk voor de aansluiting van windparken op zee op het Nederlandse hoogspanningsnet en een deel van het Duitse hoogspanningsnet, heeft een nieuwe 2 GW-standaard ontwikkeld om de uitrol van offshore wind te kunnen versnellen.

Samen met marktpartijen ontwikkelt de transmissiesysteembeheerder een nieuw High Voltage Direct Current (HVDC) systeem om toekomstige windparken aan te sluiten op zowel het offshore- als het onshore-net.

De nieuwe transmissiestandaard ondersteunt de essentiële volgende stap naar grotere windparken op zee en een Europees Hub-and-Spoke-systeem voor de hele Noordzee - een combinatie van de aansluiting van windenergie, koppeling van energiemarkten via interconnectie en slimme integratie in de hoofdnetten op het vasteland.

Met deze tender gaat TenneT de volgende fase in voor de innovatieve 2 GW projecten in het windgebied IJmuiden Ver. De verwachting is dat deze opdracht begin 2023 wordt gegund. Onlangs is de engineering voor de landstations en de perrons aanbesteed. De planning is dat de eerste 2 GW IJmuiden Ver verbinding in 2028 operationeel is. Het 2 GW netconcept resulteert in minder platforms en landstations, en een gebundeld kabelontwerp. Dit is niet alleen financieel interessant, maar zorgt er ook voor dat TenneT minder emissies veroorzaakt en minder ruimtelijke en milieu-impact veroorzaakt.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.