Ads Top

Nieuwe stap in verduurzaming Zuid-Hollands glastuinbouwgebied

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven.

Diverse partijen maken werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan op WarmtelinQ. Dat kan in de toekomst in totaal zorgen voor een besparing van aardgasgebruik vergelijkbaar met dat van 180.000 huishoudens.

De afspraken voor Westland zijn vastgelegd in een convenant tussen Energie Transitie Partners, gemeente Westland, Gasunie, Glastuinbouw Nederland, Greenport West-Holland, de ministeries van LNV en EZK en de provincie Zuid-Holland. Ook werd een tweede convenant ondertekend, specifiek voor het Oostland. Hierin staan afspraken hoe ook in dit gebied gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een warmtenet en hoe aansluiting op WarmtelinQ mogelijk kan zijn.

Diverse afspraken vanuit het convenant worden op dit moment al gerealiseerd of de komende periode verder uitgewerkt. De provincie spant zich in om de samenwerkingen te ondersteunen en beschikbare financieringsbronnen aan te boren. Zoals de propositie NieuweWarmteNu! die bij het nationaal groeifonds is ingediend, van waaruit concrete projecten uit Oostland en Westland gerealiseerd kunnen worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.