Ads Top

Heerenveen op weg naar aardgasvrij

Het college van B&W in Heerenveen heeft ingestemd met de aangepaste Transitievisie Warmte 2021. De visie beschrijft hoe alle 25.000 gebouwen in de gemeente aardgasvrij kunnen zijn in 2050. Op 16 december beslist de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte 2021.

In de definitieve Transitievisie Warmte 2021 zijn de belangrijkste reacties verwerkt. Zo is de visie op waterstof beter uitgelicht en zijn de risico’s van de warmtetransitie uitgebreider beschreven. Ook is meer benadrukt dat de visie moet meebewegen met alle ontwikkelingen.

Om de gehele gemeente aardgasvrij te maken wordt ingezet op verschillende oplossingen. In het buitengebied en de dorpen zijn elektrische warmtepompen en kleine warmtenetten bijvoorbeeld zeer geschikt. In de kern Heerenveen kan aardwarmte (geothermie) mogelijk een warmtenet voeden. Biomassa, biogas of waterstof zijn weer beperkt inzetbaar en juist geschikt voor monumentale panden en historische dorpskernen die slecht te isoleren zijn. Per dorp en buurt is verdere verkenning nodig naar wat precies past bij de mensen en de gebouwen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.