Ads Top

Onderzoek naar ultradiepe aardwarmte in Utrecht Oost stopt


Er zijn onvoldoende zekerheden over de aanwezigheid van winbare warmte in de ondergrond van Utrecht Oost voor het verder ontwikkelen van ultradiepe geothermie (UDG). Dat blijkt uit seismisch onderzoek dat is uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN).

Op basis van deze constatering heeft het consortium van Goud (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) moeten besluiten het onderzoeksproject te beëindigen. Met eventuele mogelijkheden die tussen twee en drie kilometer (iets minder diep) in de bodem liggen, blijft aardwarmte als duurzame warmtebron voor het gebied nog steeds in beeld.

Vanuit een gezamenlijke duurzame energievraag en voor een klimaatneutrale toekomst in Utrecht Oost sloegen de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en energiespecialist EQUANS negen jaar geleden de handen ineen. De Universiteit Utrecht heeft binnen het consortium van Goud in de afgelopen jaren de mogelijkheden onderzocht om de gebouwen en kantoren in het gebied met behulp van duurzame aardwarmte aardgasvrij te maken.

EBN gaat in de komende jaren oostelijk van Utrecht een onderzoeksboring uitvoeren naar de toepassing van aardwarmte uit aardlagen die minder diep in de bodem liggen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.