Ads Top

Elektriciteitsproductie uit kolen bijna verdubbeld

De productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen liet tegelijkertijd met 31 procent ook een toename zien. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde in het derde kwartaal met 49 procent. Door meer invoer en minder uitvoer van elektriciteit lag het invoersaldo 4,5 miljard kWh hoger, zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De netto elektriciteitsproductie in het derde kwartaal van 2021 lag 4,8 miljard kWh (15 procent) lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder en bedroeg in totaal 26,4 miljard kWh. Elektriciteitsproductie uit kolen steeg tegelijkertijd met 96 procent naar 4,5 miljard kWh. Dit is boven het Europese gemiddelde van ongeveer 13 procent.

In het derde kwartaal van dit jaar werd vergeleken met een jaar eerder 31 procent meer elektriciteit geproduceerd met hernieuwbare bronnen, zoals zon (+36 procent), wind (+25 procent) en biomassa (+29 procent). In totaal produceerde ons land in het derde kwartaal 10,0 miljard kWh aan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen.

De elektriciteitsproductie uit aardgas is het derde kwartaal van dit jaar ten opzichte van 2020 gedaald met 49 procent naar 9,9 miljard kWh, als gevolg van de hoge prijzen op de wereldmarkt. Daarmee ligt de elektriciteitsproductie uit aardgas (37,7 procent) iets lager dan uit hernieuwbare bronnen (38,0 procent).

De invoer van elektriciteit is het derde kwartaal van 2021 met 66 procent gestegen naar 6,1 miljard kWh. De uitvoer daalde tegelijkertijd met 32 procent naar 4,5 miljard kWh. Hierdoor nam het invoersaldo met 4,5 miljard kWh toe tot 1,6 miljard kWh. Met name de invoer uit België (1,1 miljard kWh) en Duitsland (1,4 miljard kWh) liet een stijging zien.

Foto Anefo

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.