Ads Top

36 procent van geplande zonne-energie niet aan te sluiten op het energienet


Sweco, Europa’s grootste architecten- en ingenieursadviesbureau, publiceert een nieuwe kaart die de belangrijkste knelpunten van de energietransitie in beeld brengt. Deze kaart combineert de locaties en energieproductie van geplande zonneparken en -daken, met de capaciteit en knelpunten van het elektriciteitsnetwerk volgens de meest recente data van de energienetbeheerders.

Hieruit blijkt dat we 36 procent van de nieuwe duurzame zonne-energieproductie de komende 5 tot 10 jaar niet direct aan kunnen sluiten op de infrastructuur zoals die nu is. Dat is meer dan medio 2021: de congestieproblemen nemen toe. Het huidige net kan het simpelweg niet aan.  

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s, die werken aan de duurzame energietransitie in relatie tot de klimaatambities richting 2050. Voor veel plannen voor het opwekken van wind- en zonne-energie zijn inmiddels vergunningen en subsidies verleend. De geplande zonneprojecten alleen al zijn goed voor een energieproductie van 8,3 TWh per jaar: een jaar lang energie voor 3 miljoen huishoudens.

Uit doorrekening van Sweco blijkt dat hiervan echter 3,0 TWh (36%) het net niet op kan. De parken die dit moeten gaan leveren bevinden zich binnen de congestiegebieden, waar het energienet overbelast is. Hiermee lopen we ieder jaar duurzame energie voor ca. 1.100.000 huishoudens mis (o.b.v. 2.750 kWh energieverbruik per woning per jaar). De krapte op het energienet is het afgelopen halfjaar toegenomen.

De knelpunten doen zich met name voor in drie regio’s, waarmee we alleen al voor 1,3 TWh elektriciteit per jaar mislopen. In Flevoland kan maar liefst 89% van de geplande wind- en zonneparken de komende jaren niet worden aangesloten op het energienet. In Drenthe is dat 75%, en in Noord- en Midden-Limburg is dat 76%. De meerderheid van de energieregio’s (25 van de 30) heeft plannen voor wind- en zonneparken die méér energie produceren dan ons energienetwerk aan kan. Ruim 20% van de energieregio’s kan zelfs meer dan de helft van hun geplande groene energie niet direct benutten. Bij slechts 5 van de 30 energieregio’s is er wél voldoende capaciteit op het energienet om de groene energiebronnen aan te sluiten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.