Ads Top

Windsector staat klaar om duurzame ambities nieuwe regering te helpen verwezenlijken

De windsector staat klaar om de uitrol op zee te versnellen, ook ten behoeve van de productie van groene waterstof. Dat zegt de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) naar aanleiding van de kabinetsplannen. De sector kijkt uit naar de concrete planning en uitwerking hiervan zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Aanlanding van deze nieuwe hoeveelheden energie is en blijft een aandachtspunt. De coalitie laat zien te willen investeren in opwek, infrastructuur en groene industrie. Dat brengt aanbod, transport en vraag samen. Deze integrale kijk juicht de windsector toe.

Tenslotte meldt het coalitieakkoord dat ze op land willen gaan werken met afstandsnormen voor windmolens. NWEA is en blijft voorstander van geluidsnormen (ongeacht de bron) in plaats van afstandsnormen omdat deze eerlijker zijn voor alle betrokkenen en meer maatwerk leveren. We gaan graag met de nieuwe bewindspersoon in gesprek hoe deze afstandsnormen uitgewerkt worden.

Het coalitieakkoord benadrukt het belang van (financiële) participatie van omwonenden. In elk windproject wat op dit moment wordt uitgevoerd zijn we in gesprek met omwonenden hierover. De windsector ondersteunt dit belang.

Branchevereniging Holland Solar verwelkomt de keuze voor een ambitieus klimaatbeleid, zoals verwoord in het coalitieakkoord voor Rutte IV. Het is goed dat het CO2-reductie doel van 55 procent voor 2030 wordt vastgelegd, met een doorkijk naar hogere doelen voor de jaren daarna. Holland Solar is ook blij met de erkenning van zonne-energie als bron om ook de komende jaren fors op in te zetten.

Verder is de verschuiving in de energiebelasting van ruim 5 cent van elektra naar gas zeer welkom. Dit versterkt de elektrificatie van onze gebouwde omgeving en de industrie.
Ook is Holland Solar blij met de aandacht voor het versterken van de energie-infrastructuur vanuit een nieuw klimaatfonds.

Het is goed dat ‘zon op dak’ expliciet als belangrijke groeisector voor energieproductie wordt gezien. De eis dat nieuwe zonneparken op land multifunctioneel ruimtegebruik moeten hebben is voor onze sector een eis waar we in de meeste gevallen al aan voldoen. Veel zonneparken vervullen immers eveneens een functie voor landbouw, waterberging, recreatie, en/of het versterken van de biodiversiteit.

Het akkoord geeft ook reden tot zorg op bepaalde punten. Deze zorgen zitten met name in het steunen van specifieke technieken, in plaats van het uitdagen van de markt om met de beste oplossingen voor het klimaatprobleem te komen.

De aandacht voor regelbare flexibele productie is begrijpelijk. Om vraag en aanbod flexibel te matchen zijn er immers vele technische oplossingen, waaronder batterijen op zonneparken, overproductie aan zon en wind met curtailment, en sturing via de vraagkant. Echter, de keuze om €1 miljard te reserveren voor enkel regelbaar vermogen uit CO2-vrije gascentrales werkt marktverstorend. Mogelijk goedkopere oplossingen worden zo op achterstand gezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.