Ads Top

Nieuw kabinet wil twee nieuwe kerncentrales, Borssele blijft langer open

Er komt een nieuwe minister van Klimaat en Energie. Die kan zich ook storten op kernenergie. Het kabinet zet namelijk de benodigde stappen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Verder blijft de centrale in Borssele langer open, zo blijkt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord.

Er is geen concrete datum in waarop de kerncentrale dan dicht zou moeten. Tot nu toe was de afspraak dat de kerncentrale in 2033 zou worden gesloten.

Borssele wordt gezien als de ideale locatie. Er staat al een kerncentrale en daar passen nog wel één of twee grote bij.

De nieuwe kerncentrales moeten helpen om de klimaatdoelstellingen te halen waar ons land aan moet voldoen. Ook maakt het Nederland minder afhankelijk van de import van buitenlands gas. Energiebedrijven die een kerncentrale willen bouwen, kunnen financiële hulp krijgen van de overheid.

Voor de komende tien jaar komt er een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro. Nederland wil koploper in Europa zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Het volgende kabinet bouwt het gebruik van houtige biomassa voor energiedoeleinden zo snel mogelijk af, waarbij rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit. Biomassa wordt zo hoogwaardig mogelijk ingezet aan de hand van de zogeheten cascaderingsladder. Men staat alleen het gebruik van houtige biomassa die geproduceerd is in de EU toe.

Het kabinet wil woningen beter isoleren. Men bundelt vraag en aanbod, begint bij de woningen die het slechtst geïsoleerd zijn en biedt (extra) ondersteuning aan huishoudens met een laag- en middeninkomen.

Woningen met slechte isolatie mogen op termijn niet meer worden verhuurd. Ook wordt het voor VvE’s en woningeigenaren makkelijker gemaakt om te verduurzamen. Het Warmtefonds wordt hiervoor ingezet en het mkb krijgt er toegang toe.

De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede warmteoplossing. Via normering krijgen leveranciers de verantwoordelijkheid om steeds meer (hybride) warmtepompen te installeren, in combinatie met een subsidie voor de meerkosten die huishoudens moeten maken. Samen met isolatie en duurzame gassen kan deze route voor een stevige verduurzamingsslag zorgen, zonder het voor de consument ingewikkeld en daarmee ontoegankelijk te maken.

De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal deels worden  gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor huishoudens betaalbaar blijft.

Er komt een bijmengverplichting voor groen gas in het gasnet.

Foto Anefo

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.