Ads Top

Duurzame aanpak voor het verwarmen van huizen in Arnhem

 

In 2050 wordt er in Nederland geen aardgas meer gebruikt om huizen te verwarmen. Ook Arnhem heeft een visie op dit gebied ontwikkeld. Die geeft op basis van onderzoek aan in welke buurten de overstap naar een andere warmtebron gemaakt kan worden en welke mogelijke alternatieven daarvoor beschikbaar zijn. Ook geeft de visie aan welke wijken waarschijnlijk pas later aan de beurt zijn.

Arnhem telt tien buurten waar kansen liggen om voor 2030, deels van het aardgas af te gaan. Dit zijn buurten die ofwel een duurzame lokale bron met restwarmte hebben (zoals oppervlaktewater of afvalwater) of geschikt zijn om de overstap te maken via een individuele warmtepompen. De mogelijkheden in de 10 kansrijke buurten zullen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Deze 10 buurten zijn:

Kronenburg, Elderveld-Noord, Hoogkamp en Plattenburg (ontwikkeling decentraal warmtenet)
Saksen Weimar, Nieuw Monnikenhuizen, Stadseiland, Plantagebuurt/Nieuwe Aa en Tuin van Elden (individuele all-electric oplossing (alles via stroom)
Immerloo (met koppelkans 't Duifje) centraal warmtenet met warmte vanuit de AVR aangevuld met een voorziening voor tapwater en koken)

Voor vijf onderzoeksgebieden zal verder onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een collectief warmtenet in combinatie met isolatie: Centrum e.o., Presikhaaf 3, Geitenkamp, Arnhem-West en Malburgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.