Ads Top

ACM treedt op tegen warmteleveranciers die storingsregistratie niet of niet goed publiceren

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft twee warmteleveranciers een last onder dwangsom (LOD) opgelegd omdat de bedrijven de jaarlijkse storingsregistratie niet hebben gepubliceerd.

Warmteleveranciers moeten informatie over storingen publiceren zodat klanten kunnen controleren of zij recht hebben op een compensatievergoeding. De warmteleverancier kan hieraan voldoen door de storingsregistratie op haar website te publiceren of op een voor de verbruiker toegankelijk portaal.

De twee bedrijven moeten de storingsregistratie over het jaar 2020 binnen acht weken publiceren. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom van respectievelijk 1800 euro en 3jj400 euro per week betalen.

De ACM is in 2020 gestart met onderzoek naar het publiceren van de storingsregistraties. Uit dat onderzoek bleek dat de meerderheid van de onderzochte warmtebedrijven die registratie niet publiceerden of een storingsregistratie publiceerden die niet aan alle eisen voldeed. Daarom heeft de ACM er bij die bedrijven nadrukkelijk op aangedrongen de registratie in orde te maken.

Twee bedrijven hebben tot nu toe geen gehoor gegeven aan deze oproep.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.