Ads Top

Verzekeraars juichen energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties

Verzekeraars juichen de energietransitie toe, maar hebben zorgen vanwege de vaak onveilige situaties die zij in de praktijk tegenkomen en de onbekendheid met nieuwe risico's.

In de afgelopen periode zijn er flinke vorderingen gemaakt op het gebied van veiligheid wat bijdraagt aan het vertrouwen dat verzekeraars hebben. Maar het ontbreekt aan eenduidige wet- en regelgeving.

De nieuwe inspectieregeling voor zonne-energiesystemen (Scope12) en de erkenningsregeling voor installateurs van zonnepanelen van InstallQ hebben verzekeraars meer zekerheid gegeven. Daarnaast heeft de zonne-energiesector de lat wat betreft kwaliteit hoger gelegd. Dit zien verzekeraars als mooie stappen in de goede richting om nóg meer gebouwen met zonnepanelen te verzekeren.

Bij het beoordelen van het risico door de verzekeraar spelen ook andere risico’s zoals de gebruiksfunctie van het gebouw, de algemene (brand)veiligheid of de gebruikte bouw- en isolatiematerialen een rol. Verzekeraars kunnen daarom in sommige gevallen aanvullende eisen stellen wanneer zij een situatie niet als (brand)veilig inschatten. Per individueel geval bekijken verzekeraars of de risico’s acceptabel zijn.  

Verzekeraars lopen aan tegen een gebrek aan eenduidige veiligheidsstandaarden en wet- en regelgeving voor nieuwe risico’s. Het Verbond van Ver nodigt de overheid dan ook uit op om een actievere rol te pakken en te zorgen voor meer balans tussen een snelle energietransitie en de maatschappelijke (brand)veiligheid. Daarnaast roept het Verbond op tot het aanpassen van het Bouwbesluit, zodat brandveiligheid het uitgangspunt wordt en niet vluchtveiligheid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.