Ads Top

'Vertrouwen van Groningers in aanpak van gasproblemen zakt verder weg'

Voor het zevende jaar op rij heeft Vereniging Eigen Huis (VEH) onder haar Groningse leden het vertrouwen gepeild in de aanpak van de gaswinningsschade. Bijna 1000 respondenten zijn daarover duidelijk: het vertrouwen in een goede en spoedige afloop neemt af. Het schadeherstel en aardbevingsbestendig maken van woningen duurt veel te lang, ondanks de veelheid aan instanties, geldpotjes en regelingen. Veel mensen voelen zich bovendien onveilig in hun woning.

Bijna driekwart van de bewoners ziet de toekomst van het Groninger gaswinningsgebied negatief tot zeer negatief in. Een jaar geleden was dit nog 65 procent. Vier op de 10 bewoners voelt zich (enigszins) onveilig in de eigen woning.

Bijna geen van de respondenten denkt dat het gaat lukken om de versterkingsoperatie in 2028 af te ronden, zoals het huidige kabinet heeft beloofd. Ondertussen is driekwart van de Groningers ongerust dat de beloofde afbouw (en stopzetting) van de gaswinning in gevaar komt, vooral nu er sprake is van gastekorten en fors stijgende gasprijzen.

Toen de vereniging eind 2015 voor het eerst het sentiment onder Groningers peilde, was de algemene houding nog afwachtend en neutraal. Het vertrouwen verslechterde vanaf 2016 echter in snel tempo. In 2018 was 79% (zeer) negatief gestemd. De afgelopen twee jaren volgde een licht herstel, maar dit jaar is het vertrouwen in een daadkrachtige aanpak weer fors afgenomen.

Vereniging Eigen Huis heeft haar Groningse leden ook gevraagd welke boodschap zij het nieuwe kabinet willen meegeven. Het is duidelijk dat de Groningers vragen om te stoppen met eindeloze procedures en eindelijk eens echt in actie te komen bij het versterken en veilig maken van hun woningen. Het gaat boven alles om snelle duidelijkheid en een ruimhartige aanpak.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.