Ads Top

Zoektocht naar extra zon- en windlocaties in Zuid Holland mag verder

De provincie Zuid Holland is een stap dichter bij de herziening van de Module Energietransitie van het Omgevingsbeleid. De Commissie m.e.r. heeft het ingediende Milieu Effect Rapport (MER) beoordeeld. In het MER staan de milieugevolgen van windparken en zonnevelden. Het oordeel pakt positief uit. Volgens de Commissie ligt er goede milieu-informatie voor een besluit over het provinciale beleid voor wind- en zonne-energie en over de 7 Regionale Energiestrategie (RES) Regio’s binnen Zuid-Holland.

De Commissie m.e.r. adviseert over het MER en is positief over de juistheid en volledigheid van het rapport. Ook geeft de Commissie aan dat dit een goede basis vormt voor de uitwerking van de zoekgebieden.

ind 2022 besluiten Provinciale Staten over de herziening van de Module Energietransitie. Hierbij worden de ingediende zienswijzen betrokken. De onderliggende data en analyses stelt de provincie we graag beschikbaar aan partners in de regio’s.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.