Ads Top

Twence gaat groen gas leveren aan de gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede

In de nieuwe mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen wordt varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Een deel van dit groene gas zal vanaf 2023 geleverd worden aan de gemeenten Losser, Hof van Twente en Enschede. Een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van zowel Twence als de gemeenten!

In september 2020 hebben Twence en 10 Twentse gemeenten, waaronder Losser, Hof van Twente en Enschede, een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel om verdere stappen te zetten in de verduurzaming van het energieverbruik.

De bouw van de mestverwaardingsinstallatie in Zenderen is bijna afgerond. Hier wordt jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt tot nieuwe grondstoffen en groen gas. Maar hoe ontstaat groen gas? Door vergisting van de uit de regio afkomstige varkensmest ontstaat biogas. Dit biogas wordt in een reinigingsproces omgezet naar groen gas. Het goedgekeurde groen gas wordt vervolgens ingevoerd op het regionale aardgasnet.

De drie gemeentes vragen samen een volume van 875.000 m3, gelijk aan het jaarverbruik van 525 huishoudens en zo’n 18% van het totaal beschikbare groene gas in Zenderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.