Ads Top

Prinsjesdag 2022: stijging energiekosten dempen en investeren in toekomst

Het kabinet trekt voor de kortere termijn extra geld uit om de negatieve effecten van de energiecrisis te verminderen. Die uitgaven dekt het kabinet onder andere door de gasbaten in te zetten.

Tegelijkertijd is het voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) essentieel om óók actief te investeren in de toekomst door extra in te zetten op groei via innovatie, verduurzaming en digitalisering.

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2023 een tijdelijk prijsplafond invoeren voor gas en elektriciteit. Vanaf 1 november kan het termijnbedrag door middel van een tussenoplossing al omlaag. De verlaging van de accijns op brandstof wordt verlengd tot juli 2023, hier wordt totaal 1,2 miljard euro voor voor uitgetrokken. Voor de meest kwetsbare huishoudens wordt wederom een energietoeslag uitgekeerd en voor een grotere groep huishoudens worden toeslagen verhoogd en belastingen verlaagd.

Door de hoge gasprijzen maken veel gaswinningbedrijven hoge winsten. Het kabinet is het erover eens dat deze winsten ten goede moeten komen van consumenten en bedrijven. Bedrijven die aardgas winnen in Nederland gaan over dat deel van de omzet dat is behaald doordat de gasprijs zo hoog is, daarom extra belasting (cijns) betalen. Dit brengt 2,8 miljard euro op, verspreid over 2023 en 2024. Bedrijven dragen niet alle winst af die komt door de hoge gasprijzen. Eén van de maatregelen om onafhankelijk te worden van aardgas uit Rusland, is het versnellen van gaswinning op de Noordzee. Op deze manier blijft het nog steeds aantrekkelijk voor bedrijven om hierin te investeren.

De komende 10 jaar zijn volgens het kabinet grote investeringen nodig voor de energietransitie, zoals energie-infrastructuur, de verduurzaming van de industrie en de bouw van nieuwe kerncentrales. Om deze investeringen te financieren wil het kabinet uiterlijk op 1 juli 2023 de Wet Klimaatfonds in werking te laten treden. In 2023 zal het kabinet al een aantal urgente uitgaven doen. Dit gaat onder andere om uitgaven gericht op de opschaling van waterstofprojecten, de uitrol van windparken op de Noordzee, het stimuleren van warmtenetten en energiebesparende maatregelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.