Ads Top

Alliander geeft groene obligatielening uit

Alliander heeft een groene obligatielening (Green Bond) van 500 miljoen euro uitgegeven. Met het kapitaal worden investeringen in het elektriciteitsnet gefinancierd.

Afgelopen jaren heeft het netwerkbedrijf al drie groene obligatieleningen uitgegeven. Het totaal aan uitgegeven groene obligaties door Alliander bedraagt nu 1,7 miljard euro.

Met de uitgifte van de nieuwe Green Bond heeft het netwerkbedrijf opnieuw duurzame investeerders aan zich kunnen binden. De obligatielening van 500 miljoen euro heeft een looptijd van 5 jaar en een couponrente van 2,625 procent.

Alliander investeert de komende jaren meer dan 1,2 miljard per jaar om het energiesysteem toekomstbestendig te maken. Dat is nodig omdat het aanbod van energie verandert en steeds meer bestaat uit duurzame bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Bovendien stijgt de vraag naar elektriciteit door onder andere de groeiende industrie en agrarische sector. Ook neemt het aandeel elektrisch vervoer toe en worden steeds meer duurzame woonwijken en bedrijventerreinen gebouwd.

Voor het plaatsen van groene obligatieleningen heeft Alliander een Green Finance Framework opgezet. Onder dit raamwerk kan Alliander ook andere vormen van duurzame financiering plaatsen, zoals geldmarktpapier en onderhandse leningen. Het raamwerk heeft een opinie van ISS-ESG verkregen. De nieuwe Green Bond wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam (ISIN code: XS2531420730).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.