Ads Top

'Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales'

 

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verwacht dat de komende jaren in politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin.

Besluiten hierover moeten zorgvuldig worden genomen en toekomstbestendig zijn, anders komt het halen van de klimaatdoelen voor 2050 in gevaar.

In zijn advies ‘Splijtstof?’ dat gisteren in ontvangst werd genomen door de minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten, benoemt de Rli wat in de besluitvorming over kernenergie aan de orde moet komen. Ook geeft de adviesraad aan hoe het maatschappelijk debat hierover het best kan worden gevoerd.

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV is afgesproken de bouw van twee nieuwe kerncentrales te ondersteunen. Over de inzet van kernenergie in het toekomstig energiesysteem lopen de opvattingen in de Nederlandse samenleving sterk uiteen.

De Rli constateert echter ook dat vijf waarden belangrijk worden gevonden voor het debat en de besluitvorming. Dat zijn energiezekerheid, betaalbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en rechtvaardigheid. Op dit moment krijgen deze waarden onvoldoende aandacht in het gesprek over ons energiesysteem en de mogelijke inzet van kernenergie daarin. Het maken van keuzes binnen en tussen deze waarden vergt zowel technisch-inhoudelijke beoordeling als het maken van ethische afwegingen. In het debat en de besluitvorming dient daarom meer ruimte voor ethische reflectie te komen


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.