Ads Top

Pitch jouw visie op het energiesysteem van de toekomst

Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Hoe moet het daarvoor zijn energiesysteem veranderen? Deze vraag staat centraal tijdens ‘Werken aan het energiesysteem’, het open forum dat op 27 september plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht.

De term ‘energiesysteem’ staat voor alles wat nodig is om energie van opwekking naar gebruik te brengen. Het heeft een technische, economische, juridische, sociale en milieudimensie. Het Expertteam Energiesysteem wil op elk van deze vlakken het ideale energiesysteem voor 2050 in kaart brengen – én de route ernaartoe. “Hiervoor kunnen we alle nuttige kennis en ideeën uit de samenleving gebruiken”, zegt Bernard ter Haar, voorzitter van het team. “Tijdens het open forum verzamelen we die input, of het nu van burgers, bedrijven of andere organisaties is.

Het Expertteam streeft naar een efficiënte inzameling van inzichten. Daarom hoopt het op deelnemers met veel kennis van zaken.

Wie wil deelnemen aan het open forum kan zich tot 14 september aanmelden via de uitnodiging op www.etes50.nl/open+forum. Aanmelding kan met of zonder concreet voorstel dat bijdraagt aan het energiesysteem van de toekomst. Uit de voorstellen die ingezonden zijn, maakt het expertteam een selectie.

Het Expertteam Energiesysteem is een brede bundeling van onafhankelijke energie-experts, economen, bedrijfskundigen en gedrags- en maatschappijwetenschappers. Zij hebben geen directe belangen in organisaties die zich bezighouden met bijvoorbeeld energie-infrastructuur of energieopwekking. Minister Jetten van Klimaat & Energie heeft dit team aangesteld om invulling te geven aan het Nationaal Plan Energiesysteem 2050. Het kabinet zal dat plan volgend jaar presenteren aan de Tweede Kamer.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.