Ads Top

Schone energiesector plaatst kanttekening bij Europese plannen

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), Holland Solar en Energie Samen hebben er begrip voor dat de lidstaten van de EU hebben afgesproken te gaan zoeken naar manieren om overwinsten die gemaakt worden met de huidige, hoge elektriciteitsprijzen (tijdelijk) af te romen. Het idee is om een deel van de opbrengsten te gebruiken om kwetsbare consumenten (huishoudens en bedrijven) te ondersteunen. De nood is – gezien de torenhoge prijzen – hoog.  

Er kleven echter risico’s aan de plannen. Verschillen tussen producenten van hernieuwbare energie zijn groot en de elektriciteitsmarkt bestaat uit een complex geheel van verschillende types contracten: directe verkoop van producent aan verbruikers, maar ook verkoop van elektriciteit aan tussenhandelaren en verbruikers die gunstig ingekochte elektriciteit weer doorverkopen.

Dit leidt tot zeer grote risico’s op ongelijke behandeling van de verschillende marktpartijen, niet alleen opwekkers van duurzame energie maar ook afnemers van die elektriciteit die mogelijk tegen gunstige prijzen lange termijn elektriciteitscontracten hebben afgesloten. Als je duurzame energieproducenten gaat belasten op niet gemaakte winsten, maak je de energiecrisis groter in plaats van kleiner.

Om deze serieuze uitvoeringsproblemen te omzeilen, ligt het meer voor de hand de vennootschapsbelasting te verhogen voor hoge winsten.

Tegelijkertijd, met alle begrip voor de noodzaak om mensen met lage inkomens nu te compenseren,  lost dat structureel niks op. De beste manier om structureel iets te doen voor de koopkracht van mensen, is het versnellen van de omslag naar schone energie en het stimuleren van besparing. Op dagen dat de gascentrales niet aan hoeven, als de gehele vraag naar elektriciteit door wind- en zonne-energie wordt gedekt, is de marktprijs voor elektriciteit tot wel een factor tien lager.

De situatie van grote marktinstabiliteit waar we nu in zitten is volgens de organisaties slecht voor burgers, voor de verduurzaming van de industrie én voor energiebedrijven. Iedereen heeft baat bij meer zekerheid. Men blijft daarom pleiten voor een systeem waarbij het rendement van een zonne- of windpark (op land) begrensd wordt door zowel een bodem als een plafond. Bij hoge winsten wordt deze stevig belast; bij onverhoeds lage prijzen legt de overheid wat bij. Dit kan al met een eenvoudige verandering in de SDE++ of een eventuele opvolger van die regeling.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.