Ads Top

Netbeheerders: Aansluittermijnen zorgen voor duidelijkheid, niet voor versnelling

Afgelopen zomer is de ACM een consultatie gestart over de duur van aansluittermijnen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil groot- en kleinverbruikers zoveel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen zij door netbeheerders aangesloten worden op het elektriciteitsnet.

Netbeheer Nederland heeft gereageerd op de consultatie: duidelijkheid is goed, maar het vaststellen van maximale termijnen draagt niet bij aan snellere verzwaarde of nieuwe aansluitingen.

In de plannen die de ACM heeft voorgelegd moet een netbeheerder een grootverbruiker (tot 10 MVA) binnen 40 weken aansluiten, mits er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is. Voor kleinverbruikers (tot maximaal 3x80 Ampère) geldt een maximumtermijn van 18 weken. Het wijzigen van een bestaande aansluiting in huis, bijvoorbeeld voor een laadpaal, warmtepomp of zonnepanelen indien hier geen grondwerkzaamheden voor nodig zijn, moet straks binnen 12 weken geregeld zijn.

Het hanteren van rigide aansluittermijnen die geen rekening houden met het grote tekort aan personeel en materialen zal ten koste zal gaan van het inzetten van de beschikbare middelen voor het realiseren van netuitbreidingen. Het effect is daarmee averechts. Geplande en nog te plannen netverzwaringen en netuitbreidingen zullen een langere doorlooptijd krijgen omdat door de rigide termijnen netbeheerders de schaarse capaciteit eerst moeten inzetten op het realiseren van klantaansluitingen. Dat zorgt voor grotere toekomstige capaciteitsproblemen en meer congestie. Dat is in de ogen van de netbeheerders niet gewenst. Het is beter om de pijn van de tekortschietende middelen gelijkmatiger te verdelen over de bestaande en toekomstige klanten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.