Ads Top

Nieuwe installatie wekt biogas uit restwater Papierfabriek Doetinchem

Een nieuwe biogasinstallatie bij de rioolwaterzuivering in Etten wordt donderdag 6 oktober 2022 officieel geopend. In deze industriële behandelingsinstallatie wordt biogas opgewekt uit het restwater van Papierfabriek Doetinchem.

De samenwerkende partijen Papierfabriek Doetinchem, Waterstromen en Waterschap Rijn en IJssel produceren biogas én besparen energie. Een deel van het biogas wordt terug geleverd aan de papierfabriek ter vervanging van aardgas; het andere deel wordt geleverd aan het aardgasnet.

Het restwater van Papierfabriek Doetinchem bevat veel organische stof en heeft een hoge temperatuur. Door dit restwater gescheiden te houden van het afvalwater van andere huishoudens en bedrijven, kan deze duurzamer behandeld worden en kan biogas geproduceerd worden. Op deze manier levert de reststroom van de Papierfabriek Doetinchem energie op, in plaats van dat het elektriciteit kost om die reststroom te zuiveren in de rioolwaterzuivering.

Een deel van dit biogas wordt, samen met het biogas dat Waterschap Rijn en IJssel al produceert met de slibvergisting in de rioolwaterzuivering, gebruikt ter vervanging van aardgas bij Papierfabriek Doetinchem zelf. Het overige deel wordt opgewerkt tot groen gas en geleverd aan het aardgasnet. Waterstromen is in dit project verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de industriële behandelingsinstallatie. Het project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Provincie Gelderland en de Europese Unie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.