Ads Top

Steeds meer industrietakken in de knel door hoge energieprijzen

Naast het kleinere energie-intensieve mkb komen ook steeds meer grotere industriële (mkb-)bedrijven in de basisindustrie in de problemen door de extreem hoge energieprijzen. Van bijvoorbeeld de grafische industrie tot glas, rubber en kunststof, de voedingssector en delen van de chemie. Hiervoor waarschuwen MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het beeld wordt bevestigd door de nieuwe NEVI-cijfers die maandag zijn verschenen. Die wijzen op een daling van de industriële productie en sombere vooruitzichten voor delen van de industrie. Dergelijk lage scores zijn volgens NEVI sinds het jaar 2000 alleen voorgekomen bij het knappen van de internetbubbel in 2001, tijdens de kredietcrisis en aan het begin van de coronapandemie.

Half september verwachtte nog een kwart van de energie-intensieve bedrijven uit de achterban van MKB-Nederland en VNO-NCW dit jaar al verlies te draaien door de hoge gas- en elektraprijzen.

Gezien de recente signalen en gesprekken die de ondernemersorganisaties met verschillende industriële (midden)bedrijven de afgelopen weken voerden (zie enkele voorbeelden hieronder) lijkt dit percentage alleen maar verder te zijn toegenomen en komen er steeds meer bedrijven in de knel.

Veel Europese landen waar Nederland mee concurreert maken inmiddels gebruik van het verruimde EU-steunkader om de negatieve effecten van de hoge energieprijzen voor hun maakbedrijven te dempen. Het gaat bijvoorbeeld om Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk. Ook Engeland steunt zijn industrie. Omdat Nederland van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, ontstaat zo een ongelijk speelveld voor steeds meer Nederlandse ondernemers die internationaal concurreren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.