Ads Top

Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk.

Aardwarmte, ook wel geothermie, maakt gebruik van warm water vanuit minimaal 500 meter onder de grond om gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie te verwarmen.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer aardwarmte projecten gestart in Nederland. De overheid stimuleert deze bron van duurzame energie.

Om uitvoering te geven aan de wetswijziging moeten ook het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling worden aangepast. Op dit moment wordt het traject hiertoe gevolgd. De komende tijd zullen met de sector goede afspraken gemaakt worden over de implementatie van de wijzigingen in het vergunningsstelsel.

De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.