Ads Top

Netbeheerders kunnen belangrijke rol spelen in uitrol van warmtenetten

Publieke partijen, waaronder publieke netwerkbedrijven, zijn in staat om de aanleg van warmtenetten in Nederland op zich te nemen. Wel zijn er belangrijke randvoorwaarden om in te vullen, zoals passende wetgeving en voldoende financiering. 

Dat is de uitkomst van een analyse gedaan door Netbeheer Nederland. Deze analyse is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat wilde weten of publiek eigenaarschap zou leiden tot vertraging in de uitrol van warmtenetten.

Uit de analyse blijkt dat het voornemen van minister Jetten niet tot vertraging leidt. De netwerkbedrijven zijn in staat om de toekomstige taak van uitrol en beheer van warmte-infrastructuur op zich te nemen, bouwend op bestaande expertise op het gebied van energie-infrastructuur. Hierbij is wel essentieel dat een aantal belangrijke randvoorwaarden wordt geadresseerd.

De randvoorwaarden richten zich onder andere op financiering en passende wet- en regelgeving. Om de benodigde investeringen te kunnen doen in warmtenetten, hebben de publieke netwerkbedrijven aanvullend eigen vermogen nodig. De analyse maakt een inschatting dat tussen de 1 en 2,8 miljard euro eigen vermogen extra nodig is (er van uit gaande dat het aantal aansluitingen aan een warmtenet zoals in het Klimaatakkoord beoogd, wordt gehaald).

Ook de herziening van wet- en regelgeving is essentieel zodat de netwerkbedrijven volwaardig mee kunnen doen binnen de plannen van de minister. Specifiek gaat dit om regels waardoor netwerkbedrijven zelfstandig als integraal warmtebedrijf kunnen en mogen opereren en waar gewenst samenwerkingen kunnen aangaan met private leveranciers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.