Ads Top

Liander: Ondernemers maken massaal plannen voor snelle elektrificatie bedrijfsvoering

 

De industrie en grote bedrijven maken massaal plannen voor de elektrificatie van hun bedrijfsvoering, zo blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie door Liander.

Liander roept overheden op ruimtelijke inpassing voor nieuwe elektriciteitsstations te versnellen. En benadrukt dat ondernemers een deel van de oplossing kunnen bieden door hun bedrijfsprocessen flexibeler te maken en meer elektriciteit af te nemen in de daluren. Daardoor kunnen meer ondernemers aangesloten worden op het elektricteitsnet.

Dachten ondernemers in 2021 nog de komende 10 jaar structureel 30 procent meer elektriciteit nodig te hebben, in de uitvraag van Liander van 2022 is dat al opgelopen tot 50 procent ten opzichte van het huidige verbruik.

Elektriciteit is voor ondernemers op dit moment vrijwel overal het enige alternatief voor aardgas. Liander houdt bij de grootschalige uitbreidingen van het elektricteitsnet rekening met de enorme extra vraag naar (groene) elektriciteit door grootverbruikers, maar ziet ook dat de vraag van ondernemers door geopolitieke ontwikkelingen veel sneller komt dan verwacht.

Naast aanhoudende productiegroei noemen de ondernemers de omschakeling van gas naar elektriciteit en elektrisch laden van voertuigen als belangrijkste reden voor hun verwachte extra vraag. De grootste ‘groeiers’ zijn de industrie, gevolgd door datacenters, zakelijk vastgoed en de glastuinbouw.

Ruim 10% van de respondenten verwacht de komende jaren dusdanig meer elektriciteit te gaan verbruiken en dat ze daarvoor een grotere elektriciteitsaansluiting nodig hebben. Als dit percentage representatief is voor alle grootverbruikers van Liander, dan betekent dit dat de netbeheerder de komende jaren ruim 3.000 opdrachten voor het verzwaren van aansluitingen gaat krijgen, waar dat er nu nog maar 150 à 200 per jaar zijn. Voor een verzwaring van de aansluiting moeten technici van Liander diverse werkzaamheden op locatie verrichten. Doordat Liander, net als de rest van Nederland, kampt met een groot tekort aan technici zullen de wachttijden hierdoor nog veel meer oplopen. Dit betekent dat ondernemers, die momenteel al gemiddeld 1,5 jaar op een aansluiting of verzwaring van hun aansluiting wachten, nog langer zullen moeten wachten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.