Ads Top

Noord-Holland Noord geeft voorrang aan vitale functies in toekomstig energienetwerk

De provincie Noord-Holland, netbeheerders Liander en TenneT en de gemeenten in Noord-Holland Noord zetten alles op alles om ook in de toekomst voldoende energie te hebben.

Daarvoor wordt een afwegingskader gemaakt. Daarmee kunnen maatschappelijk urgente ontwikkelingen voorrang krijgen bij aansluiting op het energienetwerk. Het gaat dan niet om individuele aansluitingen, maar geografische gebieden.

Om tot zo’n afwegingskader te komen, zijn de toekomstige vraag en aanbod van energie in Noord-Holland Noord in kaart gebracht in een concept Energievisie.

De provincie, de netbeheerders en betrokken gemeenten werken in de Taskforce Energie-infrastructuur samen om de belangrijkste knelpunten in het elektriciteitsnetwerk die er nu zijn zo snel mogelijk op te lossen. Daarbij wordt als eerste gekeken naar mogelijkheden om het net te ontlasten door bijvoorbeeld energie te besparen.

In de regio Noord-Holland-Noord wordt een grote groei van de energie- en elektriciteitsvraag verwacht, op bedrijventerreinen en havens, in mobiliteit en logistiek, in de landbouw en in de gebouwde omgeving. In de pilot Programmeren Noord-Holland Noord is daarom gekeken naar de energieontwikkeling in de regio en hoe daar het best op ingespeeld kan worden. Er is niet alleen gekeken naar de vraag en het aanbod van elektriciteit, maar ook naar alternatieve energievormen, zoals waterstof en warmtebronnen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.