Ads Top

Hoe maken we windenergie veilig voor dieren in en boven zee?

In 2030 moeten offshore windparken voor zo’n 8,5 procent van de energie in Nederland zorgen. Dat is vijf keer zoveel als nu. Die groei brengt grote veranderingen met zich mee voor de Noordzee en haar bewoners. Wageningen Marine Research onderzoekt welke gevolgen die schaalvergroting kan hebben. Met meer kennis kunnen de overheid en de windenergiesector betere beslissingen nemen, bijvoorbeeld over de locaties van windparken of in welk seizoen er het beste gebouwd kan worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.