Ads Top

Acht waterstoftankstations in Noord-Holland

Een dekkend netwerk in Noord-Holland van minstens acht waterstoftankstations voor zware voertuigen, zoals vrachtwagens, mobiele werktuigen en landbouwvoertuigen. Plus het stimuleren van de vraag naar waterstof die zorgt voor een gezonde economische grondslag voor deze tankstations. Dat is het doel van het convenant waterstof in zware mobiliteit, dat op 27 oktober door bijna 60 partijen is ondertekend in Haarlem.

Om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen lijkt duurzame waterstof een goed alternatief te zijn voor vrachtwagens, mobiele werktuigen, landbouwvoertuigen en binnenvaart. Doordat ondernemers nu geen stappen durven nemen, komt de ontwikkeling van waterstof onvoldoende van de grond. En hoe zit het eigenlijk met de vergunningverlening? De uitdagingen rond waterstof kunnen alleen samen worden aangegaan: de betrokken overheden samen met leveranciers van voertuigen, met transporteurs en met brandstofleveranciers.

De overstap naar waterstof biedt talloze kansen: gebruik van duurzame waterstof stoot niet alleen minder CO2 uit dan het gebruik van fossiele brandstoffen, het draagt tegelijkertijd bij aan een schonere lucht omdat het minder fijnstof en stikstof uitstoot. Dat zorgt voor een gezondere leefomgeving. Bovendien levert de overgang naar waterstof nieuwe banen op, in de techniek én in de wetenschap.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.