Ads Top

ACM geeft advies over overnameprijs gasleidingen

Waterstof gaat naar verwachting in de toekomst een belangrijke rol spelen in een duurzame energievoorziening. Hynetwork Services (HNS) zal in Nederland het landelijk waterstofnetwerk ontwikkelen en beheren. Zij is van plan hiervoor delen van het bestaande gasnetwerk her te gebruiken. Gasunie Transport Services wil om ongeveer 1000 kilometer leidingen van het landelijk gasnetwerk overdragen aan haar zusteronderneming HNS.

Verschillende partijen, zowel marktpartijen als GTS, hebben de ACM gevraagd om duidelijkheid te bieden over hoe de waarde van de over te dragen leidingen bepaald zou moeten worden. De ACM is vanaf december 2021 met GTS in gesprek geweest over deze ophanden zijnde overdracht. De ACM heeft een consultatiesessie georganiseerd met geïnteresseerde marktpartijen. Hierbij heeft de ACM ook de gelegenheid geboden om schriftelijk te reageren, wat meerdere partijen hebben gedaan.

Uit de gesprekken, de consultatiesessie en de schriftelijke reacties van marktpartijen blijkt dat de meningen over een passende waardebepalingen verdeeld zijn. Er zijn verschillende denkbare waarderingsmethodes.

Het advies van de ACM is om een overnameprijs te hanteren gelijk aan de specifieke gestandaardiseerde activawaarde (GAW) op het moment van overdracht. De GAW is de waarde van activa die in de regulering gebruikt wordt. Daarnaast meent de ACM dat de separatiekosten van een leiding, voor zover deze door GTS zijn gemaakt, door GTS bij HNS in rekening moeten worden gebracht.

Deze overnameprijs houdt het best rekening met de toekomstige ontwikkelingen, zoals de energietransitie en de verwachting dat HNS een gereguleerde netbeheerder voor waterstof gaat worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.