Ads Top

RVO ondersteunt zonnestroom installateurs met handreiking over opslagsystemen

De druk op het elektriciteitsnet neemt toe. Dit vraagt om betere netinpassing van zonnestroomsystemen. Verwacht wordt dat installateurs steeds vaker door de consument gevraagd zullen worden wat zij hieraan kunnen doen.

RVO Nederland heeft daarom door ISSO een handreiking voor installateurs op laten stellen waarin oplossingen worden geboden om de opgewekte stroom en het elektriciteitsnet zo goed en economisch mogelijk te benutten. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bieden van handvatten voor hoe je een opslag systeem installeert. Holland Solar was onderdeel van de groep die input mocht leveren voor de handreiking. We zijn blij met het resultaat.

Netinpassing betekent het op een zo efficiënt en veilig mogelijke manier ontwerpen en aansluiten van de pv-installatie op het elektriciteitsnet. Door onvoldoende beschikbaarheid en capaciteit van het elektriciteitsnet is de netinpassing steeds vaker een complexe zaak.

Als zonne-energie opgewekt wordt, dan moet het op dat zelfde moment gebruikt worden, anders wordt het terug geleverd aan het net. Vaak wordt meer opgewekt dan op dat moment wordt verbruikt. Dit zorgt voor piekmomenten op de netten. Op zonnige dagen kunnen zonnepaneleneigenaren te maken krijgen met uitvallende omvormers om het net te ontlasten. Hierdoor kan veel kostbare duurzame energie verloren raken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.