Ads Top

Greenchoice en Vattenfall zullen consumenten voortaan beter informeren over duurzaamheid

Vattenfall en Greenchoice zeggen toe bepaalde duurzaamheidsclaims op hun websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren zij respectievelijk 950.000 euro en 450.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims. Dat hebben ze toegezegd na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarom legt de ACM geen sancties op.

De ACM zag in de energiesector veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Daarom heeft de ACM in het voorjaar van 2021 energieleveranciers aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Daarna heeft de ACM haar onderzoek voortgezet bij Greenchoice en Vattenfall. Bij Vattenfall en Greenchoice bleek bijvoorbeeld dat ze zichzelf duurzaam neerzetten door vergelijkingen te gebruiken. Het was echter niet duidelijk op basis waarvan de vergelijking werd gemaakt en met wie of wat vergeleken werd.

Tijdens het onderzoek hebben de bedrijven aanboden hun werkwijze te willen aanpassen en hiervoor een toezegging te doen. De ACM gaat de toezeggingen gedurende 2 jaar controleren.

Bedrijven die hun producten aanprijzen met duurzaamheidsclaims, moeten ervoor zorgen dat die juist, duidelijk en controleerbaar zijn. Anders worden consumenten misleid. De ACM controleert verschillende sectoren op het gebruik van duurzaamheidsclaims. Zo hebben we ook duurzaamheidsclaims in de kledingsector onderzocht.
 
De ACM zal de energiesector nauwgezet in de gaten blijven houden. De ACM sluit niet uit dat wanneer zij in de toekomst een overtreding vaststelt dit tot een boete zal leiden.

ACM en duurzaamheid

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.