Ads Top

Netbeheerders verwachten tariefstijging door investeringen energietransitie en hoge energieprijzen

Netbeheerders verwachten dat de tarieven die zij bij huishoudens in rekening mogen brengen in 2023 met gemiddeld 10 euro per maand zullen stijgen. Ook grootverbruikers moeten in 2023 naar verwachting meer betalen voor het transport van elektriciteit. Dat blijkt uit de tarievenvoorstellen die de regionale netbeheerders en TenneT (de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet) hebben ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM zal de tarievenvoorstellen van netbeheerders beoordelen en maakt de definitieve tarieven eind november bekend.
 
Huishoudens en bedrijven kunnen niet kiezen van welke netbeheerder zij transportdiensten afnemen. Daarom stelt de ACM jaarlijks de tarieven van alle netbeheerders vast. De ACM zorgt er voor dat netbeheerders voldoende inkomsten hebben om investeringen die nodig zijn voor de energietransitie te doen, en zorgt er tegelijk voor dat tarieven niet onredelijk hoog zijn.
 
Netbeheerders moeten grote investeringen doen om hun netten te verzwaren. Om de klimaatdoelen te behalen schakelen veel bedrijven over van fossiele brandstoffen op elektriciteit van wind- en zonneparken. Huishoudens hebben steeds vaker zonnepanelen, een elektrische auto en een warmtepomp. Dit zorgt er voor dat er steeds meer elektriciteit getransporteerd moet worden. Daarnaast zijn netbeheerders vanwege de hoge energieprijzen ook steeds meer geld kwijt aan netverliezen. Bij transport van elektriciteit en gas en bij het omzetten van bijvoorbeeld hoogspanning naar laagspanning gaat namelijk veel energie verloren. Netbeheerders moeten de energie die tijdens het transport verloren gaat betalen.

De ACM heeft al eerder toegezegd dat regionale netbeheerders in de tarieven van 2023 een voorschot voor het betalen van deze netverliezen zullen ontvangen.
 
Bedrijven die direct zijn aangesloten op het landelijke extra-hoogspanningsnet (EHS-net) van TenneT moeten in 2023 gemiddeld 84% meer betalen voor het transport van hun elektriciteit. Voor bedrijven die zijn aangesloten op het hoogspanningsnet (HS-net) stijgen de transportkosten met 51%. De ACM heeft eerder al aangegeven dat de volumecorrectieregeling (VCR) voor grootverbruikers in 2023 lopende het onderzoek blijft gelden. Grootverbruikers met een stabiel afnameprofiel krijgen via deze regeling korting op hun transporttarief. De ACM laat onderzoeken of een korting voor grootverbruikers noodzakelijk en proportioneel is. De ACM kan op basis van dit onderzoek besluiten dat de korting met ingang van 2024 komt te vervallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.