Ads Top

TNO ondertekent de Green Deal Bouwlogistiek samen met 21 andere partijen

Op 2 oktober hebben 22 partijen uit de bouwsector de Green Deal bouwlogistiek ondertekend, waaronder ook TNO. Met de Green Deal wil de bouwsector kennis delen over slimme bouwlogistiek. Als de bouwlogistiek goed is georganiseerd, kan dat bijdragen aan verbetering van de verkeersdoorstroming op het wegennet, de beperking van bouwhinder voor de omgeving, de beperking van CO2-emissie en de verhoging van de veiligheid.

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwers, installateurs, transporteurs en toeleveranciers heeft positieve effecten op drie belangrijke gebieden: kosten, congestie en CO2 uitstoot. Binnen de green deal werken marktpartijen, opdrachtgevers en kennisinstituten samen om kennis te delen over slimme bouwlogistiek.

De marktpartijen van de Green Deal verplichten zich om in de looptijd van de deal, voor 2020 vijf projecten uit te voeren met slimme bouwlogistiek. Hierin heeft TNO aangegeven dat zij binnen projecten de bouwlogistiek verder helpt innoveren middels het ontwikkelen, modelleren en evalueren van logistieke innovaties waarin data delen en samenwerking in de logistieke bouwketen centraal staat, zodat aantoonbare kilometers en CO2 gereduceerd worden.

Deze Green Deal is nu ondertekend door 22 partijen, wilt u ook hierbij aansluiten, dan is dat nog mogelijk en kunt u contact opnemen met Bouwend Nederland. Wilt u meer weten over wat TNO voor u kan betekenen rondom bouwlogistiek neemt u dan contact op met Jannette de Bes.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.