Ads Top

TenneT 'ritst' kabels de grond in

TenneT anticipeert voortdurend op technologische ontwikkelingen om de impact van hoogspanning op de omgeving te verminderen. Ook bij de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380kV innoveert TenneT samen met aannemers. Bij de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring introduceert het Europese bouwconcern BAM voor het eerst in Nederland haar nieuwe innovatie: de zogenaamde 'grondverdringende techniek' om een 150 kV kabel ondergronds aan te leggen. Op vrijdag 29 september beleefde deze nieuwe, unieke techniek haar primeur in de buurt van Hazerswoude Dorp.

In Nederland is het gebruikelijk om alle nieuwe 110- en 150 kV hoogspanningsverbindingen onder de grond aan te leggen. Om dat te kunnen doen wordt er geboord of er worden sleuven gegraven. Deze sleuven zijn soms wel tussen de 2 tot 6 meter breed en gaan tot 2 meter diep. Deze techniek is niet alleen kostbaar, maar heeft ook een behoorlijke impact op de omgeving. BAM Infra heeft daarop iets nieuws bedacht: de grondverdringende techniek. Deze techniek, ook wel bekend als de ‘sleufloze techniek' brengt in één moeite een compleet hoogspanningscircuit (3 kabels met daar bovenop afdekplaten met daaronder glasvezelmantelbuizen) onder de grond op een diepte van ongeveer 2,5 meter.

Bas Schultze, directeur BAM Infra Connect: “We hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt om met deze techniek de impact op de omgeving te verminderen. Voor het project Randstad 380 kV is de 150 kV verbinding tussen Leiderdorp en Hazerswoude voor een groot gedeelte op deze manier aangelegd. Een traject van 7 kilometer lang. Een primeur voor Nederland.”

Bij deze techniek wordt de grond niet open gegraven maar als het ware open 'geritst' door een soort ploeg. Vervolgens wordt de hoogspanningskabel er in gelegd waarna meteen de grond weer dicht 'geritst' wordt. Met deze techniek wordt de doorlooptijd van de werkzaamheden forst ingekort. Waar voorheen soms anderhalve maand nodig was om 1 kilometer kabeltracé (bestaande uit 6 kabels) aan te leggen, is dat nu gebeurd in ongeveer 1 week. Daarnaast is deze techniek beduidend minder belastend voor de perceeleigenaren omdat er niet gegraven hoeft te worden. Kortom: de overlast voor de omgeving wordt drastisch verminderd. 

Sjouke Bootsma, senior manager TenneT: "Het aanleggen van een nieuwe hoogspanningsverbinding heeft meestal een grote impact op de omgeving. Met name het ondergronds aanleggen is een enorme operatie. Wij doen er alles aan om deze impact tot het minimum te beperken. De sleuflozetechniek van BAM Infra helpt ons die doelstelling te realiseren".

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.