Ads Top

OTE presenteert Rapport Marktdesign Elektriciteitsvoorziening

De Overlegtafel Energievoorziening (OTE) heeft het rapport ‘Marktdesign Elektriciteitsvoorziening; Toetsing van marktontwerpen en stimuleringsmaatregelen voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt op weg naar een duurzame toekomst’ gepresenteerd.

Het rapport bevat de resultaten van een gedegen en breed gedragen beschrijving van de complexiteiten in de elektriciteitsmarkt. De OTE heeft zich onder meer gebogen over de vraag welke extra maatregelen mogelijk of noodzakelijk zijn om leveringszekerheid ook in de toekomst zeker te stellen. Daarnaast heeft zij zich de vraag gesteld in hoeverre subsidiëring van duurzaam opgewekte elektriciteit geoptimaliseerd kan worden. De OTE hoopt dat de in dit rapport geschetste inzichten een bijdrage leveren aan de dialoog over het marktontwerp van het toekomstige energiesysteem zoals bijvoorbeeld in het kader van het Clean Energy Package.

De initiatiefnemers van de Overlegtafel zijn Energie-Nederland en Netbeheer Nederland. Deelnemende organisaties zijn verder NVDE, Gasunie, VEMW, TenneT, ODE-decentraal en het ministerie van Economische Zaken als toehoorder.  De OTE heeft tot doel om tot joint fact finding te komen over de opgaven, dilemma’s en/of consequenties van de transitie naar een duurzaam en stabiel energiesysteem. Om vanuit dat gedeelde inzicht tot een ‘common ground’ voor kansrijke oplossingsrichtingen (spelregels) te komen als het gaat om het bevorderen van kansen voor de energietransitie en/of het wegnemen van belemmeringen. De OTE richt zich daarbij op de periode na 2023.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.