Ads Top

MKB onderneemt steeds duurzamer, maar vooral om kosten te besparen

Een groot deel van het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland onderneemt in min of meerdere mate duurzaam. De meest populaire maatregelen voor verduurzaming blijken voor mkb’ers energiebesparing, afvalreductie en recycling te zijn. De reden is dat daar op korte termijn kostenbesparingen mee zijn te behalen.

Maar een verdiepingsslag waarbij de circulaire economie en natuurherstel centraal staan laat op zich wachten. Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau onder bijna 700 mkb-bedrijven.

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de kabinetsformatie. Met een doelstelling van een reductie van de CO2-uitstoot van 85 tot 95 procent in 2050 ontkomt ook het MKB er niet aan om duurzamer te worden. Uit onderzoek van het ING Economisch Bureau blijkt dat het mkb goed op weg is.

Uit het onderzoek onder bijna 700 MKB-bedrijven blijkt dat 3 op de 4 bedrijven in meer of mindere mate duurzaam bezig is. Circa de helft doet aan energiebesparing en ongeveer een derde aan afvalreductie en recycling. Andere duurzame activiteiten zoals directe CO2-reductie en natuurherstel krijgen veel minder aandacht in het mkb. Innovatieve MKB-bedrijven blijken hier wel meer oog voor te hebben.

“Duurzaam ondernemen wordt in het mkb vooral ingegeven door de te realiseren kostenbesparingen en niet zo zeer uit ideologische motieven. Het begin is er, maar er is nog een lange weg te gaan. Duurzaamheid biedt ook zeker kansen voor het mkb om zich bijvoorbeeld met nieuwe verdienmodellen te onderscheiden van de concurrentie. Vooral innovatieve MKB-bedrijven zetten duurzaamheid hier actief voor in” aldus MKB-econoom Katinka Jongkind.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.