Ads Top

Infrasector start unieke samenwerking op meten maatschappelijke impact

Als eerste sector in Nederland gaan de nationale infrabeheerders gezamenlijk aan de slag met het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke impact. De infrabedrijven, verenigd in de coalitie Groene Netten van MVO Nederland, hebben afgesproken om de maatschappelijke impact van hun bedrijfsactiviteiten transparant te maken, waarbij elementen als CO2-uitstoot, gebruik van grondstoffen en biodiversiteit in beeld worden gebracht.

Dit maakten de bestuurders van Alliander, Enexis Groep, Gasunie Transport Services, KPN, Rijkswaterstaat, ProRail, Stedin en TenneT onlangs bekend tijdens het duurzaamheidscongres Springtij Forum op Terschelling.

Maatschappelijke impactmeting
De infrabedrijven spelen een unieke rol in de transitie naar een meer duurzame wereld. Enerzijds faciliteren ze de transitie met aanpassingen aan onze infrastructuur. Anderzijds hebben de activiteiten ook negatieve impact door emissies en inkoop van niet-hernieuwbare grondstoffen.

Spoor-, water- en verkeerswegen en energienetwerken hebben effect op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Een maatschappelijke impactmeting geeft inzicht in de effecten voor de welvaart en het welzijn hiervan. Door impactmeting gezamenlijk op te pakken willen de deelnemende bedrijven hun maatschappelijke bijdrage verder vergroten, bijvoorbeeld door het creëren van slimme oplossingen voor het opwekken van hernieuwbare energie en circulair inkopen.

Directeur Maria van der Heijden van MVO Nederland is verheugd over de nieuwe plannen van de Groene Netten-coalitie: “Infrabeheerders hebben een belangrijke maatschappelijke rol in de transitie naar een duurzame economie. Door ervaringen te delen en krachten te bundelen, versterken deze bedrijven hun maatschappelijke prestaties. Daar profiteren de bedrijven zelf en uiteindelijk wij allemaal van. Dit soort coalities zijn daarbij hard nodig.”

Impact-expert en directeur Adrian de Groot Ruiz van True Price: “Het meten van impact kan erg lastig en complex zijn. Tegelijkertijd draagt solide impactmeting bij aan goede sturing op de maatschappelijke prestaties van een bedrijf. Dat deze bedrijven hier nu de krachten bundelen, is echt uniek. Ik hoop dat andere sectoren dit goede voorbeeld volgen.”

De gezamenlijke aanpak bouwt voort op de ervaring die infrabeheerders al hebben met het meten van de maatschappelijke impact van hun eigen projecten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.