Ads Top

Rekenkamer: duurzaamheidsbeleid vraagt voortgang

De gemeentelijke plannen voor duurzaamheid zijn lastig te realiseren. De ambities voor CO₂ reductie en in 2045 Eindhoven energieneutraal zijn hoog. De inzet van de gemeente is onvoldoende om deze doelen te realiseren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Eindhovense rekenkamercommissie dat op 19 september jl. is aangeboden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft vorig jaar gekozen voor een Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen. Door een integrale beleidsaanpak geïnspireerd op The Natural Step met thema’s als energie, afval, grondstoffen, water, bouwen en wonen, en mobiliteit beoogt de gemeente partners in de stad te stimuleren tot duurzaamheid.

Het merendeel van de doelen is zonder ingrijpende maatregelen niet realiseerbaar. Zonder trendbreuk ook in landelijk en internationaal beleid, worden de doelen niet behaald. Het rekenkamerrapport schetst op hoofdlijnen wat de ambities zijn van de gemeente, hoe de uitvoering verloopt en wat nodig is voor een beter doelbereik en controle.

Het belang van duurzaamheid is groot. Het is onduidelijk wat de duurzaamheidsprestaties en de kosten door The Natural Step zijn. Het (geringe) programmabudget om externe partijen te stimuleren tot duurzame keuzes wordt voornamelijk besteed voor stimulering van interne verduurzamingsmaatregelen. Het is niet altijd duidelijk wat de genomen maatregelen bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelen. De financiële opgaven zijn groot, innovatie als sleutel tot kostenbeheersing wordt beperkt ingezet. De huidige gemeentelijke inzet is niet toereikend om doelstellingen te bereiken.

De integrale aanpak van duurzaamheid bij de verschillende gemeentelijke afdelingen is krachtig. Het bereiken van de doelstellingen in samenwerking met externen vraagt meer aandacht. Dit belangrijke speerpunt vraagt focus, facilitering in langdurige partnerships en inzet van werkzame beïnvloedingsmethodes. De heer Hartmann, voorzitter van de gemeentelijke rekenkamer: “Voor de komende vier jaar zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk om doelstellingen te realiseren. De rekenkamer pleit dan ook voor urgentie en focus voor de volgende stap”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.