Ads Top

Ekwadraat en Greenchoice verlengen contract

Het Duurzame Energiecluster van Ekwadraat verlengt het contract voor het leveren van groene stroom aan energieleverancier Greenchoice. Het gaat om een contractverlenging van drie jaar, tot en met 2020. Het energiecluster van Ekwadraat bestaat uit 32 producenten met biomassa installaties die Greenchoice jaarlijks ongeveer 190.000 MWh groene stroom leveren. Dit komt overeen met het verbruik van circa 75.000 huishoudens.

De afspraken in het nieuwe contract gaan verder dan de levering van groene stroom. Zo gaan Ekwadraat en Greenchoice zich de komende jaren nog meer focussen op de milieukwaliteit van deze energieproductie. Ekwadraat gaat een jaarlijkse rapportage maken waarmee inzichtelijker wordt gemaakt welke biomassa exact door de producenten wordt ingezet. Bovendien wordt een methodiek ontwikkeld waarmee per soort biomassa de CO2-waarde kan worden vastgesteld. Hiermee kan Greenchoice sturen op de inzet van het type biomassa met de beste CO2-waarde om zo het grootste milieuvoordeel te realiseren.

Ook gaan Greenchoice en het Duurzame Energiecluster van Ekwadraat samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor nieuwe flexibiliteitsproducten voor biovergisters, zoals bijvoorbeeld BioFlex, een proef voor de levering van primair reservevermogen met behulp van biogasinstallaties.  De nieuwe flexibiliteitsproducten moeten een bijdrage leveren aan de vraag naar meer duurzame flexibiliteit op het elektriciteitsnetwerk, zodat tekorten en overschotten op het stroomnet uiteindelijk niet meer bijgestuurd hoeven te worden met vervuilende gas- en kolencentrales.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.