Ads Top

Studenten Da Vinci College sluiten Warmtenet Dordrecht aan op afvalenergiecentrale HVC

Studenten van het Da Vinci-college hebben het warmtenet Dordrecht aangesloten op de afvalenergiecentrale aan de Baanhoekweg. De studenten, voor dit doel opgeleid als ‘warmte-experts’, hebben de kraan van de tijdelijke warmtecentrale definitief dichtgedraaid.

Directeur Duurzame Energie HVC Arjan ten Elshof: “Op dit moment zijn er zo’n 3.000 aansluitingen gerealiseerd en de komende jaren zal dit aantal worden uitgebreid naar ruim 10.000”. Wethouder Rik van der Linden is ook verheugd met de ontwikkelingen: “Een aantal grote locaties is al aangesloten op het Dordtse Warmtenet, zoals de Stadswerven, Energiehuis, Zorggroep Crabbehof, Schouwburg Kunstmin, het Leerpark en de Duurzaamheidsfabriek. Ook kiezen steeds meer VvE’s voor restwarmte. We gaan van gas los. In Dordrecht is dat realiteit. Dat is een mooi gegeven waar jarenlang naar is toegewerkt. Bovendien is het effect fors: één woning aansluiten op het warmtenet levert jaarlijks net zo veel terugdringing van CO2 op als 22 zonnepanelen op het dak.”

De toepassing van restwarmte levert een grote bijdrage aan de transitie naar een Nederland, waarin we het gebruik van aardgas steeds meer afbouwen. De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat is een enorme opgave. Onderdeel van de opgave is een aardgasvrij Nederland; ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het gas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken. Gemeenten krijgen een rol om deze transitie naar een gebouwde omgeving zonder aardgas te begeleiden. Wethouder Rik van der Linden: “Bijzonder in Dordrecht is dat we niet alleen nieuwbouwwoningen aansluiten die vaak al energiezuinig worden gebouwd maar ook bestaande woningen. In samenwerking met  woningcorporaties Trivire en Woonbron wordt bij de vervanging van ketels van bestaande bouw of renovatiewerkzaamheden waar mogelijk gekozen voor een aansluiting op het warmtenet.

De aanleg van het warmtenet in Dordrecht is een grote operatie en de voorbereiding is al in 2009 door de gemeente gestart. Arjan ten Elshof (directeur Duurzame Energie HVC): “We proberen zo’n 1.000 aansluitingen per jaar te realiseren. Dat aantal ligt hoog, maar we denken dat we dat kunnen halen. Eind dit jaar hebben we 25 kilometer leidingen aangelegd, dat moeten er later 35 worden. Het ‘hoofdwegennet’ ligt er dan, en het aansluiten van klanten is dan niet zo moeilijk meer.” Om vanaf de start van de aanleg van het warmtenet gebouwen en woningen te kunnen voorzien van warmte is op verschillende locaties in Dordrecht gebruik gemaakt van tijdelijke warmtecentrales (TWC). Zo was het mogelijk om woningen en gebouwen waarvan de bestaande warmtebron aan vervanging toe was, vast aan te sluiten op het warmtenet én bovendien te voorzien van warmte. De TWC’s zijn nu nagenoeg allemaal uitgeschakeld en doen alleen nog dienst als achtervang of opstarthulp. De komende maanden blijven er nog een paar TWC’s draaien omdat het warmtenet daar nog niet is.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.