Ads Top

Kabinet: kolencentrales uiterlijk in 2030 gesloten

Het nieuwe kabinet legt de lat van het klimaatbeleid hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. Het kabinet wil maatregelen nemen die het land voorbereiden op een CO2 reductie van 49 procent in 2030.

In 2019, vijf jaar na het verdrag van Parijs, is de eerste van de vijfjaarlijkse mogelijkheid om internationaal de doelen aan te scherpen. Als de EU als geheel onvoldoende ambitieus is, trekken Nederland met buurlanden op om gezamenlijk een extra inzet af te spreken bovenop de EU-afspraken.

De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed om uiteenlopende emissiereductietechnologieën te stimuleren, onder andere afvang en opslag van koolstofdioxide. Dit kan een grote bijdrage leveren aan het terugdringen van emissies in de industrie, de elektriciteitssector en afvalverbrandingsinstallaties.

Door aanpassing van de energiebelasting wordt belasting op gas en elektriciteit vanuit CO2-optiek evenwichtiger. Onderdeel hiervan is de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector. Hierdoor ontstaan prikkels voor energiebesparing en emissiereductie. We vergroenen de belastingen voor burgers en bedrijven.

De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. In een te sluiten Nationaal klimaat en energieakkoord zullen met de sector afspraken worden gemaakt over het tijdpad. De subsidiëring van bijstook biomassa in kolencentrales wordt na 2024 stopgezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.