Ads Top

Nauwelijks afwijking in slimme meters volgens Netbeheer Nederland

3000 klachten kreeg het tv programma Radar binnen over slimme meters. Over plotselinge stijgingen van het energieverbruik en rekeningen die opeens veel hoger zijn. Netbeheer Nederland beloofde een half jaar geleden met de klachten aan de slag te gaan. Dat hebben ze gedaan, en hun conclusie is dat het probleem grotendeels aan de klant zelf ligt, en niet aan de slimme meter. Maar uit een enquête van Radar onder de klagers waar ruim 1400 mensen op gereageerd hebben zegt meer dan de helft dat zijn of haar probleem nog niet is verholpen.

Volgens Netbeheer Nederland konden vrijwel alle vragen en problemen van consumenten worden opgelost middels een opgesteld stappenplan. Bij 79 huishoudens is een controlemeting toegepast. Hierbij warden in geen enkel geval afwijkingen aangetroffen. Volgens Netbeheer Nederland was er sprake van een rode lijn in de meldingen en kon uiteindelijk de conclusie worden getrokken dat de klachten niet in de slimme meter zitten, maar vooral te wijten zijn aan 'een forse verandering voor de consument, vooral in administratief opzicht'.

Bij de consument is volgens Netbeheer Nederland verwarring ontstaan doordat zij voor het eerst geconfronteerd worden met hun werkelijke verbruikskosten. Consumenten met een slimme meter ontvangen tweemaandelijks een verbruikskostenoverzicht van hun energieleverancier. Hierop zien consumenten voor het eerst voor een bepaalde periode hun werkelijke kosten, gebaseerd op een werkelijk gemeten stand. Deze werkelijke kosten verschillen van het voorschotbedrag, dat gebaseerd is op het gemiddelde maandverbruik over een geheel jaar. Veel van deze meldingen konden worden opgelost door goed door te vragen bij de klant, het samen doornemen van de twijfelpunten en het uitleggen van de manier waarop in het verleden (zonder slimme meter) en nu (met slimme meter) standen werden vermeld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.