Ads Top

Hoe rechtvaardig is de energietransitie?

Een grootschalige overgang naar duurzame energie heeft ook sociale consequenties die nu langzaam aan het licht komen. Ook in het nieuwe regeerakkoord staan voornemens om hier goed naar te kijken. Het is dan nodig om de ethische kant van groene energie te bespreken, want iedereen moet baat hebben bij duurzaam energiebeleid. De vraag is alleen: wie draait op er voor de financiële en maatschappelijke kosten van de energietransitie en wie bepaalt de koers richting een volledig duurzame energievoorziening?

Om deze vragen te beantwoorden is het belangrijk om te kijken hoe rechtvaardig de energietransitie wordt vormgegeven. ECN publiceert samen met Milieudefensie, Alliander en Tertium nu een bundel essays over de ethische aspecten van de energietransitie. De stukken zijn gebaseerd op bestaande literatuur, praktijkvoorbeelden en de ervaringen van de consortiumpartners. In deze acht essays komen de verschillende aspecten van energierechtvaardigheid aan bod.

De essays zijn niet bedoeld om concrete oplossingen te genereren, maar juist om vragen op te roepen en discussie hierover aan te jagen. Oplossingsrichtingen komen later in het project aan bod. Enkele thema’s zijn; ‘Plaatsing in 2035: De strijd om de energieruimte’, ‘Werkgelegenheid in 2035: Groene banen, grijze werkloosheid’ en ‘Digitalisering in 2035: Dynamische energieprijzen en het WK’. Voor enkele thema’s zal het consortium lokale workshops organiseren om de discussie rond mogelijke onrechtvaardigheden en lokale oplossingen te faciliteren. In het kader van het subsidieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren 2017 (MVI)wil het consortium van het ‘Ethiek van de Energietransitie–project’ een aanjaagstudie uitvoeren om de discussie over ethiek van de energietransitie op de kaart te zetten in Nederland. Leidt de energietransitie tot nieuwe of andere vormen van sociale ongelijkheid? Wie zijn dan de winnaars en verliezers in 2035? En welke keuzes, afwegingen en mogelijkheden dienen zich de komende jaren aan om dit te beïnvloeden?

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.