Ads Top

Vandaag nog het huis van de toekomst bouwen

Tijdens de klimaattop in Parijs wil de Europese Unie afspraken maken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 40% in 2030. Ongeveer 30% van de energie en CO2 uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. Nederland kan de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen met de verduurzaming van bestaande woningen en het bouwen van energie-neutrale nieuwe woningen. Hiervoor kan bouwend Nederland vandaag al in actie komen.

”Het wordt tijd dat de bouwbedrijven andere woningconcepten gaan bouwen met geïntegreerde duurzame oplossingen, waarbij zonnepanelen al in de gevel of het dak zijn opgenomen. Er zijn al veel duurzame technieken beschikbaar die vandaag al kunnen worden toegepast,” aldus professor Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design and Sustainability van de TU Delft.

Nog altijd is het aan de consument zelf of er zonnepanelen op het dak komen. Dat kan anders volgens professor Miro Zeman, hoogleraar PV Materials and Devices van de TU Delft: "Niet alleen de consument zelf moet hierin initiatief nemen, maar ook de lokale overheid kan daarin een cruciale rol spelen. Nieuwe woonwijken zijn nog steeds zo gebouwd dat ze niet geschikt zijn om zonnepanelen effectief te integreren" volgens Zeman. “Bij TU Delft werken we aan bouwelementen met geïntegreerde zonnecellen. Door gebruik te maken van nieuwe materialen en een andere opbouw worden de zonnepanelen steeds efficiënter, goedkoper en multifunctioneel. Voor de overheid is nu een belangrijke rol weggelegd om deze zonnepanelen daadwerkelijk te integreren in gebouwde omgevingen.”

Al lange tijd wordt in Nederland elektriciteit in grote centrales opgewekt. Dit model staat op het punt van kantelen doordat mensen in de toekomst zelf meer elektriciteit gaan opwekken uit zonne- en windenergie. Elektriciteit wordt dan niet langer vanuit een centrale verspreid, maar vanuit meerdere bronnen op verschillende plekken. Professor Miro Zeman: “Het totale energiesysteem van de toekomst zal onvoorstelbaar anders zijn dan wat nu het geval is. Het lokaal opwekken van elektriciteit heeft consequenties voor heel het energiesysteem. Voor het afstemmen van vraag en aanbod zijn er intelligente elektriciteitsnetten nodig met slimme, decentrale ICT-systemen net zoals de inpassing van gelijkspanningssystemen in bestaande netten. Ook de groei van het aantal elektrische auto’s heeft consequenties voor de inrichting van ons energiesysteem”. 


Afbeelding: Stephan Timmers, www.totalshot.nl

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.