Ads Top

Prijs voor warmte daalt iets

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven uit de Warmtewet vastgesteld voor 2016. Het belangrijkste tarief is de maximumprijs voor het leveren van warmte. Een gemiddeld huishouden betaalt komend jaar bijna net zoveel als afgelopen jaar. In totaal daalt het jaarbedrag voor warmte met 5 euro naar 1069 euro bij een jaarverbruik van 35 GJ. Dat is het gevolg van onder andere de daling van het tarief voor de transportkosten voor gas. Dat is een van de parameters die ACM gebruikt bij de berekening van de warmteprijs. Een andere belangrijke parameter is de gasprijs. ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier of op gas.

De Warmtewet is alleen van toepassing op de ongeveer half miljoen consumenten en een deel van de midden- en kleinbedrijven die via blok- of stadsverwarming warmte ontvangen. Verbruikers op het warmtenet betalen niet meer dan wanneer ze gas hadden gehad. Dit heet het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Dat betekent dat als de totale gasprijs voor een consument daalt, dat effect heeft op de prijs voor warmte. De variabele gasprijs bestaat ongeveer voor de helft uit energiebelastingen. Daarnaast betalen consumenten een vast bedrag per jaar dat voor een deel bestaat uit een tarief voor het transport van gas naar hun woning. Dit tarief dat door ACM wordt vastgesteld daalt ook komend jaar. Het effect hiervan op de maximumprijs voor warmte bedraagt ongeveer 7 euro voor 2016. Samen met de overige wijzigingen levert dit per saldo een daling op van 5 euro op de jaarnota.

De kale gasprijs zonder de energiebelasting is afgelopen jaar fors gedaald. Dit zou voor de gemiddelde jaarnota van warmtelevering voor komend jaar een extra daling van 96 euro hebben opgeleverd. Henk Don, bestuurder ACM: “Gisteren is in de Eerste Kamer de nieuwe belastingwet aangenomen. Daarin zit een verhoging van de energiebelasting op gasverbruik voor consumenten van 32 procent. Dat heeft ook gevolgen voor het warmtetarief van 2016. De invoering van de nieuwe energiebelastingen kost een gemiddeld huishouden komend jaar 96 euro extra. Daarmee wordt de daling als gevolg van de kale gasprijs teniet gedaan.”


1 opmerking:

  1. Waarmee aangetoond wordt dat je. ondanks dat je volgens de laatste gedachten over duurzaamheid bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, je gewoon geen kant op kunt omdat de Niet duurder dan anders overeenkomst vergeleken wordt met gas ook al komt jouw warmte uit afval of uit kolen. Het is ongelofelijk dat we hier onze politici mee weg laten komen.

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.