Ads Top

De waterstofeconomie begint vandaag

De revolutionaire uitvinding H2Fuel maakt het mogelijk om met behulp van waterstof verbrandingsmotoren te veranderen in elektromotoren en om elektrische energie op grote schaal op te slaan. Dankzij H2Fuel wordt waterstof een schoon, veilig en levensvatbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

H2Fuel is een technologie waarmee waterstof onder gewone atmosferische omstandigheden in een vloeistof kan worden opgeslagen. Wanneer de waterstof uit deze vloeistof wordt vrijgemaakt, is het rendement bijna 100%. Daardoor heeft de oplossing een uitzonderlijk hoog rendement. De vloeistof kan na recycling worden hergebruikt en weer voorzien worden van waterstof.

Voor H2Fuel werd uitgevonden, was het moeilijk om waterstof op te slaan en te vervoeren: opslag en transport kon alleen plaatsvinden onder hoge druk of met extreme koeling. De lage winstgevendheid, het explosiegevaar en het ontbreken van een distributienetwerk leidden ertoe dat waterstof over het algemeen niet effectief kon worden gebruikt.

H2Fuel is de oplossing. Dankzij de extreem hoge energiedichtheid en de veilige opslag in vloeistoffen kan de oplossing direct worden geïmplementeerd in bestaande distributienetwerken voor vloeibare fossiele brandstoffen.

Waterstof geeft, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen die CO2 (koolstofdioxide), NO (stikstofoxide) en NO2 (stikstofdioxide) - de belangrijkste oorzaken
van de wereldwijde opwarming, klimaatveranderingen en luchtvervuiling - geen schadelijke emissies af. Daarnaast is waterstof, in tegenstelling tot olie en gas, onbeperkt beschikbaar en wereldwijd te produceren. Waterstof kan worden gebruikt om elektriciteit (via brandstofcellen) of warmte (via katalysatoren) op
te wekken. Daardoor is waterstof het ideale alternatief voor fossiele brandstoffen.

Met H2Fuel kan nu elektrische energie op grote schaal worden opgeslagen en zonder een noodzakelijk netwerk worden getransporteerd. Daardoor kan bijvoorbeeld hernieuwbare energie opgewekt worden op de locaties met het hoogste rendement, waarna de energie wereldwijd kan worden getransporteerd.

Met H2Fuel kunnen verbrandingsmotoren in auto's, schepen en vliegtuigen worden veranderd in elektromotoren, waardoor geen schadelijke emissies meer worden uitgestoten. Bovendien kan op een onschadelijke manier warmte worden gegenereerd voor bedrijven en huishoudens.

H2Fuel vormt de bouwsteen voor de waterstofeconomie met al zijn positieve ecologische en economische voordelen. Een van de voordelen is dat er geen CO2 meer wordt uitgestoten, waardoor de wereldwijde opwarming wordt tegengegaan. Dankzij H2Fuel kan de waterstofeconomie vandaag beginnen.

TNO, het toonaangevende Nederlandse onderzoeksinstituut, heeft laboratoriumonderzoeken gedaan naar het werkingsprincipe van H2Fuel om natriumboorhydride onder atmosferische omstandigheden om te zetten in waterstofgas. Uit dit onderzoek bleek dat de H2Fuel-formule op laboratoriumschaal werkt. De resultaten zijn gepubliceerd op de website.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.