Ads Top

Green Deal voor warmte uit kippenmest

Is het mogelijk voor pluimveehouderijen om op kleine schaal kippenmest op eigen locatie te verbranden, om te zetten in warmte en hierdoor volledig CO2 neutraal te produceren? Het verwerkingsprincipe is aangetoond, maar langdurige praktijktesten zijn noodzakelijk om dit te staven. Voor deze testen stelt het college van gedeputeerde staten van Drenthe een Green Deal beschikbaar van €199.900,- aan pluimveehouderij Harmes Holding BV te Klazienaveen.

De afvoer van kippenmest naar mestverbrandingsinstallatie BMC in Moerdijk kost de pluimveehouderij geld, terwijl de energetische waarde van kippenmest juist erg hoog is. Eigen verwerking levert dus potentieel veel voordelen op. In een haalbaarheidsstudie heeft Daniels Smart Energy (DSE) onderzocht of het economische- en technisch haalbaar maar ook rendabel is om op kleine schaal kippenmest op eigen locatie te verbranden en om te zetten in warmte.

Met de gewonnen warmte kan een pluimveehouder haar stallen verwarmen en daarmee een significante energiebesparing realiseren. Hieruit is de kleine mestverbrander ontwikkeld. Pluimveehouderij Harmes Holding BV wil een prototype/demo kleine mestverbrander aanschaffen voor eigen gebruik. Hiermee wordt het werkingsprincipe van een kleine pluimveemestverbrander over een langere periode aangetoond.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘We zetten ons in voor een energieneutraal Drenthe. Dit biedt kansen voor innovaties en werk. Ik merk dat de bewustwording groeit, niet alleen bij grote maar ook kleine bedrijven zoeken naar vormen voor een duurzame bedrijfsvoering. Als blijkt dat deze test goed uitpakt, dan zal dit de pluimveehouderij maar ook Drenthe een positieve boost geven.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.