Ads Top

Ook DELTA heeft nog negen maanden om te splitsen

Energiebedrijf DELTA krijgt nog 19 maanden de tijd om het netbeheer van de rest van het energiebedrijf af te splitsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De Hoge Raad heeft zich op 26 juni jongstleden uitgesproken over de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Die uitspraak betekent dat ook DELTA aan de wet moet voldoen. Na een afweging van belangen en mede op basis van informatie van DELTA is ACM tot het oordeel gekomen dat DELTA vóór 1 juli 2017 de netbeheerder moet splitsen van de rest van het bedrijf.

ACM heeft afgelopen maanden intensief gesproken met DELTA. Ook heeft DELTA informatie ingediend die ACM heeft betrokken bij haar besluit. Daarbij is meegewogen dat DELTA enerzijds aan de wet moet voldoen en anderzijds de verplichte splitsing zorgvuldig – maar ook voortvarend – moet doorvoeren. Bij de bepaling van de termijn waarbinnen DELTA dit moet doen is gekeken naar het proces dat DELTA moet doorlopen.

Wanneer DELTA haar netbeheerder niet vóór 1 juli 2017 heeft afgesplitst gaat er een dwangsom lopen. Deze bedraagt 1,5 miljoen euro per week, met een maximum van 30 miljoen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.